Ống Thép 13.8, 15.9, 25.4

Sắt Thép Bình Dương chuyên cung cấp ống thép đen kích thướt 12.7mm, 13.8mm, 15.9mm, 19.1mm, 25.4mm…dùng cho nhu cầu sản xuất bàn ghế xuất khẩu.